طرح توسعه آستان

نوشته شده توسط Super User. منتشر شده در عمومی

اندازه اصلی تصویر را در اینجا ببینید

اندازه اصلی تصویر را در اینجا ببینید

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com