سامانه ثبت نام خادمیـن افتخـاری

سامانه ثبت نام خادمیـن افتخـاری
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد calendar
ورودی نامعتبر
الصاق عکس
ورودی نامعتبر
آدرس دقیق پستی
ورودی نامعتبر
شماره تماس
ورودی نامعتبر
کد امنیتی کد امنیتی
ورودی نامعتبر
ارسال اطلاعات

لینک های مفید


   
   

 

 • امامزاده حسین(ع)

  امامزاده حسین(ع)
 • امامزاده حسین(ع)

  امامزاده حسین(ع)
 • امامزاده حسین(ع)

  امامزاده حسین(ع)
 • امامزاده حسین(ع)

  امامزاده حسین(ع)
 • 1
 • 2
 • 3

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com