اسناد تاریخی

منتشر شده در عمومی

محضر مقدس حضرت آیت الله مرعشی( دامت برکاته) العالی بشرف عرض آن جناب می رساند در شهر قزوین امام زاده گانی مدفون می باشند منسوب به خاندان رسالت مخصوصا امامزاده ای محترم بنام حسین بن علی بن موسی الرضا(ع) مشهور به شاهزاده حسین(ع) به نوشته حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده و صاحب جناب الخلود و منتخب التواریخ وسایر کتب وشعری هم از شیخ بهائی به نقل از مینودر که حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)در قزوین مدفون است ودر بعضی از تواریخ هم  نوشته شد که فرزند منحصربه فرد امام رضا (ع) است ولا غیراز محضر مبارک حضرت آیت الله استدعا و تقاضا می شود آیا تواریخ مذکور مقرون به صحت می باشد یا خیر و نیز مدارکی غیربه نظر مبارک آن حضرت رسیده یا نه در صورت امکان امر به جواب فرمائید مورد نیاز است از خداوند متعال سلامت و صحت و سعادت وجود مبارک را برای مسلمین جهان وشعیان خواستاریم ،سایه حضرتعالی مستدام باد.با تقدیم واحترام فدوی از قزوین (سیدمحمد شهاب واعظ1346ه.ش-ماه محرم 1388ه.ق)

 

بسمه تعالی

 به عرض محترم می رساند اولا ازساحت مقدس الهی تائید تمام مروجین شرع خاصه خطباء گرام را که اسنه دین مبین و ناشر کلمات خاندان رسالت هستند مسئلت می نمایم.ثانیا راجع به مزار کثیرالانوار شاهزاده حسین (ع)مشهور در دارالمومنین قزوین سئوال فرموده بودید عرض میشود که حقیر مدتها بوددر مقام تفحص و تجسس نسبت به این موضوع بودم تا آن که به حمدالله و الشکردرکتاب مستطات التدوین فی رجال قزوین تالیف علامه مورخ و محدث امام الدین ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم رافعی القزوینی که در سنه633 فوت شده به دست حقیر رسید ودر محلی ازآن کتاب عباراتی هست که عینا در زیل نقل می شودملاحظه خواهید فرمود درج1ص29 در ذکر قبرستان و مزارات قزوین نوشته می نویسد اعظم مقابر قبرستان از راه ارواق وفیها قبر واحدمنالصحابه رضی اله عنهم کذا سمعت والدی ره یقول وفی هذه المقبره المشهد المعرو ف به ابن علی بن موسی الرضا رضی الله عنه وکان قدمات فی الصغر و منه قبر جماعه من العلویه والشیعه الی وفی 2ص434 در ضمن احوال ثامن الئمه این عبارت موجود است وقد اجتاز علی بن موسی الرضا بقزوین ویقال انه کان مستخفیا فی دار داوود بن سلیمان الغازی الذی روی عنه المشیخه تا آنجا که فرمود: قال الخلیل و ابنه المدفون فی مقبره قزوین یقال انه کان له این کم ستین او اصغر. تنیه اول مراد ایشان از خلیل شیخ بزرگوار ابراهیم مجدی الجبار بن عبدالله  بن عبدالرحمن ابن ابراهیم بن احمد بن محمد بن زهیر بن اسدالتمیمی القراینی القزوینی میباشد تنبیه ثانی ظاهرا داوود غازی که در جلد 2 نوشته حضرت ثامن الائمه در  منزل او بوده است که قبرش در قزوین تاکنون معروف و مشهور میباشد زیاده بر این مزاحم نمیشوم ملتمس الدعا هستم .

                                                    قم شهاب الدین الحسینی مرعشی  مورخ 22 صفر 1388 ه ق 1346ه ش

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com