امامزاده شهر ما

منتشر شده در اشعار

امامزاده شهر ما

 

بقعه شما مایه ی افتخار شهر ماست

تمام حاجات ما با دستهای شما رواست

خیلی ها از حریم شما حاجت گرفته اند

از خیل زائران و عاشقانتان پیداست

شب هر شهادتی پیش شما می اییم

عزادری کنارشما جزو بهترین کارهاست

چندی است هوای کربلادارم، راهم نمیدهند

نگاه دل پر گناه من فقط به دستان شماست

چه صفایی دارددعای کمیل باشما خوانده شود

شب های هر جمعه کنار صحنتان غوغاست

 

اما در اخر میگویم تا که این مردم بدانند

وجودتان برای ما هدیه ای از جانب خداست

 

عرفان احمدی

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com