امامزاده حسین(ع)

منتشر شده در اشعار

امامزاده حسین(ع)

در این حرم که روشنی دیده‎ی من است

چشمان من به دیدن روی تو روشن است

اهل دلند و اهل نظر زائرانِ تو

با ظاهری که محو تماشای باطن است

دلبسته‎ی تواند فقیهان و زاهدان

وقتی در اینحریم امیدی مبرهن است

دلها معطر از صلواتِ وجودِ توست

در این حرم نسیم پر از عطرِسوسن است

ای محرم و نشان امامان راستین

در وصف تو زبان چه غریبانه الکن است

ای آفتاب حسن که می‎تابی از کرم

کوه غرور پیش شکوهت فروتن است

آبادی است یکسره قزوین به یمن تو

جغرافیای دل ز وجود تو گلشن است

مرغان حریم امن تو را درک کردهاند

فهمیده‎اند کنجِ حریم تو مأمن است،

بازار مسگران شده اینروزها دلم

اینروزها بشر دلش از سنگ و آهن است

با اینهمه سراغ تو می‎گیرد از دلم

روحی که ناگزیر گرفتارِ در تن است...

از شهر من به خانه‎ی تو چند منزل است؟

از شهر تو  به کعبه‎ی جان چند مسکن است؟

با گریه آمدم به سراغت که سالهاست

در این کرانه معنی رفتن؛ رسیدن است

چشمانِ من که محوِ تماشای صحن توست

 

 

 

وحید طلعت

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com