نسل هشتم

منتشر شده در اشعار

نسل هشتم

اینجا گل امام رضا آرمیده است

این هدیه از مدینه به قزوین رسیده است

هر صبحپا برهنه به شوق زیارتش

خورشید از مسیر خراسان دویده است

باور کنید حضرت معصومه بارها

از راه دور خنده او را شنیده است

تا بیشتر کرامت او منتشر شود

در هر رواق صف به صف آیینه چیده است

آري برای عرض ارادت به ساحتش

صد ها فرشته دور حرم پر کشیده است

در بین نام های فراوان، حسین را

مولا برای کودک خود برگزیده است

نامش اساسنامه خونین کربلاست

 

تا پنج پشت او به محرم رسیده است

 

 

اسماعيل سكاك

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com