توضیحات اختصاصی جشنواره

 

 

 

  

1- محتوای فیلم ها و نمایش آنها در جشنواره تابع مقررات عمومی نمایش فیلم در جمهوری اسلامی ایران و مطابق اهداف جشنواره خواهد بود.

2-فیلم های ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید تولید  1390 به بعد باشند .

3-حداکثر زمان فیلم های ارسالی باید 30 دقیقه باشد .

4- شرکت تمامی فیلمسازان ،نهادها، سازمانهای دولتی وغیر دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی بلا مانع است ومحدویتی برای تعداد آثار ارسالی از سوی شرکت کنندگان وجود ندارد

5- آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید بصورت یک کپی DVD جهت بازبینی داوران و یک کپی DVD با کیفیت AVI جهت بخش نهایی باشند. نام فیلم، فیلمساز و شماره تماس باید بر روی DVD درج گردد. آثار ۳۵ و ۱۶ میلیمتری و فرمت‌های دیگر لازم است بر روی DVD کپی و به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند. قابل توجه است  که بر روی هر لوح فشرده فقط یک فیلم رایت و ارسال گردد.

6- فیلم های ارسالی عودت داده نمیشوند.

8-  از هر فیلم پذیرفته شده فقط یک نفر بعنوان کارگردان اثر به جشنواره دعوت می شود.

9-  فیلم هایی که فاقد استاندارد فنی و کیفیت قابل قبول باشند، در جشنواره نمایش داده نخواهند شد و دبیرخانه جشنواره در قبال آسیب های احتمالی ناشی از ارسال نامناسب آثار مسوولیتی ندارد.

10- برای هر اثر، باید یک فرم تکمیل گردد تا به پیوست آن ارسال شود. بدیهی است که مسولیت ناشی صحت مندرجات فرم شرکت در جشنواره به عهده فرستندگان آثار بوده وتکمیل این فرم از نظر دبیرخانه به منزله مالکیت معنوی و مادی اثر تلقی می گردد.

11- رای هیئت داوران نهایی بوده و هیچ گونه اعتراض نسبت به آن پذیرفتنی نیست.

12- اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات با دبیر جشنواره خواهد بود .

13- دبیرخانه جشنواره اجازه دارد دقایقی از فیلم پذیرفته شده را برای امور تبلیغاتی و انتشاراتی خود استفاده نماید.

14- – به دلیل روند رقابتی این بخش و برنامه ریزی برای نمایش فیلم ها، پس از ارسال آثار به دبیرخانه، امکان خارج کردن آنها از جشنواره وجود ندارد

 

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com