پخش مستقیم اماکن مذهبی - زیارت از راه دور

  1      2

 

  3     4

 

  5   6

 

  7   8

 

       13    9

 

 11

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com